Institut for Legeterapi

 

 

Institut for Legeterapi v/Jytte Mielcke

 

Psykologpraksis Jytte Mielcke har eksisteret siden år 2000 og er pr. 1. januar 2020 blevet udviddet til et klinikfællesskab og hedder nu: Psykologpraksis Mielcke & Kongsgaard. Klinikken varetager en lang række specialfunktioner indenfor den kliniske psykologi, som er beskrevet på hjemmesiden: psykologpraksis@mielckeogkongsgaard.dk.

I de sidste 30 år har Jytte Mielcke undervist postgraduat i Danmark og i udlandet. Gennem en årrække i Dansk Psykologforenings regi. Senere indenfor klinikkens rammer i Holstebro. Undervisningsaktiviteten er gennem årene vokset i omfang, og i 2017 har Jytte Mielcke grundlagt "Institut for Legeterapi". Undervisningen finder nu sted i Musikteatrets Club Lounge i Holstebro.

"Institut for Legeterapi" udbyder en et-årig uddannelse i legeterapi, bestående af 4 moduler af 2 dages varighed, i alt 48 timer. 

Modul I og II afholdes i forårssemesteret og Modul III og IV i efterårssemesteret.

Vi bliver til som menneske i relationen til vores nære voksne. Den "scene", vi fik tildelt, og de roller, vi pådrog os tidligt i livet, kan fastlåse os i uhensigtsmæssige relations- og overlevelsesmønstre. Ofte skal vi tilbage til oplevelser fra de tidlige relationer - til "urscenen" i vores liv og løsne det fastlåste, for at frigøre energi til udvikling og nye relationelle erfaringer. 

Terapi betyder forandring og vækst. Legeterapi er en kommunikationsproces, hvori der foregår en intensiv kommunikation mellem barn og terapeut. Kommunikationen finder sted på såvel symbolsk, sprogligt, kropsligt, mimisk som på motorisk plan. I legeterapien præsenterer barnet, i sin omgang med legetøjet og materialet i rummet, det, der har gjort mest indtryk, på et bevidst og ubevidst plan. Barnet kan her udtrykke de følelsesmæssige konflikter, det bærer på, og som hæmmer dets personlige og sociale udvikling. I legeterapien udvikler barnet sig, ved terapeutens hjælp, og lærer at mestre det, der er svært, ubegribeligt og konfliktfyldt. Terapiens fornemmeste opgave er at finde det barn, der er på vej væk fra sin egen vej og er ved at miste sig selv.

Det er en fryd at være gemt, men en katastrofe ikke at blive fundet."

 

YDERLIGERE INFORMATION: KURSER & UDDANNELSER. 

Institut for Legeterapi

 Den Røde Plads 10, 2. sal, 7500 Holstebro

Tlf. nr. 96 10 72 32 

psykologpraksis@mielckeogkongsgaard.dk


Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk