Institut for Legeterapi

Psykodynamisk psykoterapi er først og fremmest et møde mellem to mennesker, hvor terapeuten søger at lytte med et analytisk øre - både til den aktuelle sandhed og den underliggende mening bag ordene. Psykodynamisk terapi er i fællesskab at forsøge at finde mening i det, der bringes op og udforske såvel det bevidste som det ubevidste mentale liv. Den psykodynamiske og psykoanalytiske teori har, siden Freuds tid, gennemgået en betydelig teori- og praksisudvikling. Fokus er i dag på relationen, den tidlige tilknytning og omgivelsernes betydning for det enkelte menneskes udvikling. Vedvarende negative påvirkninger kan sætte sig blivende spor i den menneskelige psyke og adfærd, hvilket kan føre til uhensigtsmæssige adfærds- og overlevelsesmønstre.

I psykodynamisk terapi er det mellemmenneskelige møde og den terapeutiske relation det centrale omdrejningspunkt for psykisk udvikling og forandring. I mødet med terapeuten åbnes mulighed for at opnå indsigt i og bearbejde såvel bevidst som ubevidst psykisk materiale. I psykoterapien sætter vi først og fremmest fokus på at "forstå og finde" det enkelte menneske - ikke at "forandre og forme."

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk