Institut for Legeterapi

Supervision

I undervisningen indgår også individuel og gruppesupervision. Supervision er en vej til forandring, udvikling og arbejdsglæde.

Referencerammen i den psykologiske tænkning i sags-supervisionen er psykodynamisk og systemisk.

Gruppesupervisionen foregår med udgangspunkt i den systemiske metode med inddragelse af team.

Der arbejdes med faglige og personlige problemstillinger gennem medbragte cases. Når et problem kommer op til supervision, er det ofte fordi, man er usikker på, hvordan man bedst kan gribe tingene an eller ikke er tilfreds med den måde, hvorpå man hidtil har forsøgt at bidrage til løsninger af problemstillinger.

I systemisk supervision tænkes der helhedsorienteret og problemer ses i den sammenhæng, de udspiller sig. Fokus rettes mod supervisandens personlige og faglige ressourcer. Supervisor fungerer som fødselshjælper i den proces, det er at føde ny erkendelse, finde nye veje og problemløsningsstrategier. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk