Institut for Legeterapi


Institutleder :

Psykolog Jytte Mielcke

Sekretær Hanne Marcussen Sloth

Institut for Legeterapi v/ Jytte Mielcke

 Den Røde Plads 10, 2. sal, 7500 Holstebro

Tlf. nr. 96 10 72 32 

psykologpraksis@mielckeogkongsgaard.dk

 

Jytte Mielcke er cand. psych. og klinisk psykolog med specialistuddannelse i såvel børnepsykologi, psykoterapi og supervision. Hun er uddannet legeterapeut og supervisor (RPT-S) i USA.

Efter 20 år i kommuner og amtskommuner har Jytte Mielcke fungeret som privat praktiserende psykolog siden år 2000. Med erfaringer fra børnepsykiatri, pædiatri, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og som leder af Ringkøbing Amts Børnerådgivningscenter, har Jytte Mielcke udviklet sine specialer gennem årene. Hun har i mange år været sagkyndig dommer ved landsretterne og pædagogisk psykologisk konsulent i Børne- og Ungeudvalgene i kommuner. Desuden har hun fungeret som censor for specialestuderende på psykologistudiet i univerisitetsregi og bidraget til at etablere en børneklinik ved Aalborg Universitet. 

Jytte Mielcke har i en årrække deltaget i en supervisionsgruppe for erfarne supervisorer under DSPBU - "Dansk Selskab for Psykoanalytisk Børne- og Ungdomspsykoterapi.", under supervision af Tavistock i London. 

Jytte Mielcke er medlem af en international studiegruppe af legeterapeuter, der hvert år efteruddannes en uge i England. Hun deltager årligt i konferencer i USA som medlem af den amerikanske forening for legeterapi, APT - "Association for Play Therapy."

Jytte Mielcke har i mange år afholdt kurser for Dansk Psykologforening i legeobservation og -terapi. Disse kurser afholdes nu i eget regi i Danmark samt i udlandet. Uddannelsen i legeterapi omfatter 4 moduler, der forløber over et år. 

Udover specialerne legeobservation og -terapi, tilbyder Jytte Mielcke også voksen- og parterapi samt kliniske børne- og unge undersøgelser.

I forhold til professionelle yder Jytte Mielcke individuel supervision i børne- og voksensager i forbindelse med udredning og behandling og generelle psykologiske problemstillinger. Jytte Mielcke tilbyder også egenterapi og gruppesupervision til psykologer, læger og andre faggrupper. Se i øvirgt nærmere herompå hjememsiden: psykologpraksis@mielckeogkongsgaard.dk

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk